Sơn hệ nước
Hiển thị Sản phẩm
Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2406W/45WA là cationic epoxy-resin-ester. Là loại nhựa ứng dụng ở...
Daotan TW 5661/37WA

Daotan TW 5661/37WA

Daotan TW 566/137WA là loại nhựa aliphatic polyurethane-acrylic hybrid. Khô...
Resydrol AY 586w/45WA

Resydrol AY 586w/45WA

Resydrol AY 586w/45WA là nhựa long oil alkyd  được modified...
Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Resydrol AY 6705w/44WA (New*)

Resydrol AY 6705w/44WA Là nhựa alkyd được modify bởi nhựa...
Vicacryl VSC 6295w/45WA

Vicacryl VSC 6295w/45WA

Vicacryl 6295w/45WA là self-crosslinking copolymerisate gồm acrylic esters và một...
Vicacryl VSC 6273w/44WA

Vicacryl VSC 6273w/44WA

Vicacryl VSC 6273w/44WA Là nhựa Acrylic 1k. Độ ổn định...
Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Beckopox VEP 2382w/ 55WA

Beckopox VEP 2382w/55WA là loại nhựa Epoxy. Khả năng kháng...
Beckopox EH 659w/50WA

Beckopox EH 659w/50WA

Beckopox EH 659w50WA là loại polyamidoamine. Khả năng kháng ăn...
Additol VXW 6208

Additol VXW 6208

Additol VXW 6208 là phụ gia phân tán Polymeric non-ionic. ...
Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208/60 (New*)

Additol VXW 6208-60 là phụ gia phân tán hệ đa...
Additol VXW 4973

Additol VXW 4973

Additol VXL 4973 là chất phá bọt hệ dầu khoáng. ...
Additol VXW 6500

Additol VXW 6500

Additol VXW 6500 là chất phá bọt degassing polymer, hydrocarbons,...
Hiển thị Sản phẩm
0.86601 sec| 3117.781 kb