Phân bón

Phân hữu cơ dạng lỏng có gây độc với con người không?

16/09/2020 | 14:12

Hình minh họa: Khoản 1 Điều 36 Luật Trồng trọt quy định phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

 

 

Phân bón lỏng là các chất vô cơ, được sản xuất công nghiệp và đưa vào đất ở trạng thái lỏng. Phân lỏng bao gồm phân đạm, amoniac lỏng khan, amoniac dạng nước, amoni, dung dịch đậm đặc của amoni nitrat và urê, và phân phức hợp có chứa hai hoặc ba nguyên tố thực vật cơ bản (nitơ, phốt pho và kali) với tỷ lệ khác nhau.

 

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định: “Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”.

 

Khoản 1 Điều 36 Luật Trồng trọt quy định phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

 

Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

 

Như vậy, phân bón là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

 

Phân bón hữu cơ nói chung, phân bón hữu cơ dạng lỏng nói riêng đều tiềm ẩn yếu tố gây hại như As, Pb, Hg, Cd, Sanmonella, E.coli, tỷ lệ C/N (Mức quy định chi tiết tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

Ngoài ra, còn chú ý liều lượng sử dụng, đối tượng cây trồng, thời kỳ bón, hạn sử dụng, an toàn trong bảo quản, sử dụng theo công bố, hướng dẫn của cơ sở sản xuất trên TCCS công bố áp dụng, nhãn phân bón đúng với nội dung Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đã được cấp.

 

Thông tin cụ thể về phân bón đề nghị tra cứu, tìm hiểu trên cơ sở dữ liệu phân bón quốc gia, đã được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Cục Bảo vệ thực vật (www.ppd.gov.vn/quan-ly-phan-bon.html).

Theo "nongdan.com"

Bình Luận qua Facebook

4.01242 sec| 3355.727 kb