Hiển thị Sản phẩm

Zinc Phosphate PZ20

Nhà sản xuất : SNCZ - Pháp
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Màu chống ăn mòn cho sơn công nghiệp, sơn tàu biển.

Zinc Tetraoxy Chromate TC 20

Nhà sản xuất : SNCZ - Pháp
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Màu chống ăn mòn cho sơn công nghiệp, sơn tàu biển.

Strontium Chromate L 203E

Nhà sản xuất : SNCZ - Pháp
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Màu chống ăn mòn cho sơn công nghiệp, sơn tàu biển.

Pigment Yellow

Nhà sản xuất : - Trung Quốc
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Pigment Blue

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Pigment Green

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Pigment Red

Nhà sản xuất : - Trung Quốc
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Dùng cho sản xuất mực in nói chung.

Chrome Yellow VO 350VT

Nhà sản xuất : Voxco - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Cường độ màu cao, độ sáng màu tốt, khả năng tương hợp trong dung môi...

Chrome Orange VO 820

Nhà sản xuất : Voxco - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Cường độ màu cao, độ sáng màu tốt, khả năng tương hợp trong dung môi...

Chrome Oxide Green

Nhà sản xuất : Voxco - Ấn Độ
Bao gói :
Mô tả sản phẩm :
Cường độ màu cao, độ sáng màu tốt, khả năng tương hợp trong dung môi...

Red 170F5RK

Nhà sản xuất : Voxco - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Cường độ màu cao, độ sáng màu tốt, khả năng tương hợp trong dung môi...

Blue 15.3

Nhà sản xuất : Voxco - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/bao
Mô tả sản phẩm :
Cường độ màu cao, độ sáng màu tốt, khả năng tương hợp trong dung môi...
Hiển thị Sản phẩm
4.01226 sec| 3504.266 kb