Màu kim loại
Hiển thị Sản phẩm

Stanlux 130N

Nhà sản xuất : Aldoro - Brazil
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Stanlux Paste 130N là hóa chất được sử dụng cho sơn công nghiệp và dân...

Stanlux 1600N

Nhà sản xuất : Aldoro - Brazil
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Stanlux Paste 1600N là hóa chất được sử dụng cho sơn công nghiệp và dân...

Stanlux Gold 7500

Nhà sản xuất : Aldoro - Brazil
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Stanlux Gold 7500 là nhũ màu đồng thau, nhũ dưới dạng paste.

Stanlux Gold 4600

Nhà sản xuất : Aldoro - Brazil
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Stanlux Gold 4600 là nhũ màu đồng thau, nhũ dưới dạng paste.

Stanlux Gold 2100

Nhà sản xuất : Aldoro - Brazil
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Stanlux Gold 2100 là nhũ màu đồng thau, nhũ dưới dạng paste.
Hiển thị Sản phẩm
3.96608 sec| 3468.813 kb