Màu thực phẩm
Hiển thị Sản phẩm

Tartrazine-Màu Vàng Chanh

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Tartrazine Yellow Lemon là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu ...

Sunset Yellow-Vàng Da Cam

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Sunset Yellow là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu

Brilliant Blue-Màu Xanh Dương

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Brilliant Blue là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu

Ponceau 4R-Đỏ Đậm

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Ponceau 4R là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu

Amaranth-Đỏ Dâu

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Amaranth là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu

Pea green-Màu xanh lá

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Pea Green là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu

Màu Nâu Caramel

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Màu tan trong nước và tan trong dầu

Erythrosine-Hồng Cánh Sen

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Erythrosine là hóa chất tạo mầu tan trong nước và tan trong dầu

Titanium Dioxide-Màu Trắng

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Tan trong nước và tan trong dầu.

Màu thực phẩm tổng hợp

Nhà sản xuất : - Ấn Độ
Bao gói : 25kg/ Thùng
Mô tả sản phẩm :
Màu thực phẩm, tan trong dầu và tan trong nước
Hiển thị Sản phẩm
3.23135 sec| 2815.094 kb